Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

Jun 30, 2008   //   by admin   //   Uncategorized  //  No Comments

Avantajele introduse de reglementarea adusa de Legea 99/1999 precum si de actele normative subsecvente sunt urmatoarele:

1. Proceduri simplificate si cheltuieli mult diminuate  constand in urmatoarele :
a) contractul de garantie, privilegiul, titlurile sau cesiunile de creanta inregistrate in Arhiva conform noilor reglementari in vigoare au valoare de titlu executoriu, nemaifiind necesara procedura judiciara de obtinere a titlului (cu fond, apel, recurs), reducandu-se substantial cheltuielile (taxe judiciare si onorarii) precum si termenele de realizare a dreptului.
b) inflatia nu mai afecteaza esential valoarea creantei ca in cazul obtinerii titlului executoriu prin procedura judiciara, prin aceea ca termenul parcurs de la nasterea creantei si pana la realizarea ei in noua reglementare este de la cateva zile la maxim cateva luni, pe cand in cazul procedurii judiciare, acest termen este de regula intre 2-3 ani.

2. Largirea sferei actelor juridice si bunurilor mobile ce intra sub incidenta noilor reglementari.
a) actele juridice care intra sub incidenta noii reglementari sunt:
- contractele de garantie,
- hotararile judecatoresti definitive,
- toate cesiunile de creanta,
- contractele de inchiriere,  arendare si concesiunile,
- leasing-ul , vanzarile in rate si vanzarile conditionate,
- contractele de consignatie si amanet,
- contractele de custodie, depozit (inclusiv depozite bancare),
- contractele de credit sau imprumut,
- privilegiile statului ( rezultate din impozite, taxe, amenzi, confiscari, etc),
b) Bunurile ce pot face obiectul actelor juridice descrise mai sus sunt bunuri mobile, corporale sau necorporale (inclusiv accesorii la un bun imobil), stocurile de bunuri fungibile si nefungibile, solduri creditoare ale conturilor de depozit, certificate de depozit, actiuni si parti sociale ale societatilor comerciale, drepturi de exploatare, resurse naturale si de operare de servicii publice, drepturi de creanta, padurea, recolta agricola, minerale si hidrocarburi, polite de asigurare, drepturile obtinute din inchirierea, concesionarea sau arendarea unor bunuri imobile, bunuri inchiriate sau vandute in leasing, bunuri indivizibile sau divizibile, biletul la ordin, cecul, cambia  si titlurile de valori mobiliare,

Leave a comment