Informatii

Registrul Național de Publicitate Mobiliară (fost Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare) constituie un sistem de evidenţă a priorităţii ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri, care asigură înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege.

Intrarea în vigoare a noului Cod Civil a determinat o serie de modificări în ceea ce privește conținutul legislației incidente garantării mobiliare, concretizate prin modificări de ordin terminologic (ex: ipoteca mobiliară), introducerea unor noțiuni noi (fiducia, instituirea conceptului de ”control asupra contului”), cât și prin modificarea unor concepte deja consacrate (modificări semnificative în materia constituirii și publicității ipotecilor mobiliare, limitarea nivelului de protecție al creditorilor cu rang superior).

Aceste schimbări au impus modificări la nivelul legislației care reglementa organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare – abrogarea TITLUL VI – „Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare” – din LEGEA nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, modificarea ORDONANȚEI GUVERNULUI nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în AEGRM, precum și a HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 802/1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare.

În prezent, R.N.P.M. este guvernat de următorul cadru legislativ:

1)     HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 802 din 30 septembrie 1999 - privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

2)     ORDINUL Ministrului Justiţiei nr. 2409/C din 25 august 2004 - pentru aprobarea Instrucţiunilor privind utilizarea semnăturii electronice în vederea înregistrării formularelor şi căutării datelor in Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 829 din 8 septembrie 2004.

3)     LEGEA Nr. 31 din 1 martie 2006 - privind securitizarea creanţelor. Publicată în Monitorul Oficial nr. 225 din 13 martie 2006.

4)    LEGEA 287 din 17 iulie 2011 republicată privind Codul Civil - publicată în Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011.

5)     ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 79 din 28 septembrie 2011 - pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Publicată în Monitorul Oficial nr. 696 din 30 septembrie 2011.

6)    LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil - Publicată în Monitorul Oficial nr. 255 din 17 aprilie 2012.

7)    ORDINUL Ministrului Justiției nr. 1808/C din 19 mai 2014 - pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind inregistrarile efectuate in Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 428 din 11 iunie 2014(în vigoare de la 16.06.2014 pană la 04.10.2019, fiind abrogat și înlocuit prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 3431/2019).

8)    LEGEA Nr. 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare - Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902, din 04 decembrie 2015.

9)    ORDINUL comun al Ministrului Justiției și Ministrului Finanțelor nr. 3262/C/2236/2016 - pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de Ordonața Guvernului nr. 89/2000. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 754 din 28 septembrie 2016.

10)   Legea nr. 297/2018 - privind publicitatea mobiliară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1184/07.12.2020

11)    LEGEA Nr. 297 din 03 decembrie 2018 - privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. Publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1040 din 07 decembrie 2018.

12)   Ordinul Ministrului Justiţiei nr.3431/2019 - pentru aprobarea formularelor de avize de inscriere privind inregistrarile efectuate in Registrul National de Publicitate Mobiliara si a instructiunilor de completare a acestor formulare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.730 din 05 septembrie 2019.

13)   Rectificarea privind Ordinul Ministrului Justitiei nr.3431/C/2019 din 11 noiembrie 2019 - publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.909 din 11 noiembrie 2019.

14)   Legea nr. 196/2020 - pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

15)   Ordinul nr. 29/2020 - pentru aprobarea procedurilor prevăzute de art.41 din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

16)   Legea nr. 196/2020 - pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

17)   Monitorul Oficial, Partea I nr. 1051 din 03.11.2021 - Ordin al ministrului justiției, interimar, pentru aprobarea Procedurii reactivării avizului stins din eroare și indisponibilizarea în Registrul Național de Publicitate Mobiliara a bunurilor pe perioada analizei cererii de reactivare

18)   Monitorul Oficial, Partea I, nr. 157 din 16.02.2022 - Decizia Curții Constituționale nr. 748 din 4 noiembrie 2021, prin care s-a constatat că dispozițiile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară sunt neconstituționale

19)   Monitorul Oficial, Partea I, nr. 390 din 21.04.2022 - Ordinul ministrului justiției nr. 1597/C/2022 privind aplicarea art. 69 din Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999