Informatii

Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare constituie un sistem de evidenţă a priorităţii ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri, care asigură înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege.

Intrarea în vigoare a noului Cod Civil a determinat o serie de modificări în ceea ce privește conținutul legislației incidente garantării mobiliare, concretizate prin modificări de ordin terminologic (ex: ipoteca mobiliară), introducerea unor noțiuni noi (fiducia, instituirea conceptului de ”control asupra contului”), cât și prin modificarea unor concepte deja consacrate (modificări semnificative în materia constituirii și publicității ipotecilor mobiliare, limitarea nivelului de protecție al creditorilor cu rang superior).

Aceste schimbări au impus modificări la nivelul legislației care reglementează organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare – abrogarea TITLUL VI – „Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare” – din LEGEA nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, modificarea ORDONANȚEI GUVERNULUI nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în AEGRM, precum și a HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 802/1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare.