Browsing articles tagged with " aegrm"

FUNCTIILE ARHIVEI ELECTRONICE DE GARANTII REALE MOBILIARE

Jun 30, 2008   //   by admin   //   Uncategorized  //  No Comments

A. FUNCTIA DE AVERTIZARE In primul rand, Arhiva va pune la dispozitie un sistem de cautare care sa ofere informatii exacte si acualizate cu privire la inregistrarile garantiilor reale mobiliare. Cea mai eficienta metoda de cautare in Arhiva este cautarea in functie de numele debitorului pentru ca rezultatele vor include toate garantiile reale acordate de acesta in vigoare la acel moment. Celelalte tipuri de cautari nu vor oferi informatii la fel de complete (ex. Caut o masina, nu gasesc, dar exista o garantie asupra tuturor bunurilor debitorului). In functie de rezultatele cautarii efectuate dupa numele debitorului se deosebesc doua situatii:

- DACA NU A GASIT NICI O INREGISTRARE concluzia care se trage este ca poate sa isi inregistreze garantia si sa fie sigur ca ii sunt asigurate drepturile pe care legea le confera aceluia care inregistreaza primul un aviz de garantie reala asupra unui bun mobil.

- DACA A GASIT ALTE GARANTII inregistrate anterior concluzia care ar trebui sa fie trasa este ca trebuie facute cercetari mai amanuntite. Astfel, potentialul creditor poate cere informatii de la viitorul sau debitor asupra valorii imprumutului anterior, poate cere garantarea imprumutului sau cu un alt bun sau poate accepta ca garantie acel bun chiar daca exista creditori cu un rang mai bun decat el.
Inregistrarea in Arhiva nu creaza drepturi substantiale ci doar drepturi procesuale, iar importanta acestora iese la iveala atunci cand exista un conflict intre creditorii care au garantii reale asupra aceluiasi bun. Cei care vor fi interesati sa cauta in Arhiva aceste informatii sunt: bancile si alte instituiii financiare (inainte de a acorda credite), vanzatori si in unele cazuri cumparatori.

B. FUNCTIA DE ASIGURARE A PRIORITATII Arhiva va pune la dispozitie o metoda prin care creditorii isi vor putea inrregistra garantiile reale pe care le au asupra bunurilor mobile ale debitorilor. Inregistrarea in Arhiva este o metoda prin care se determina prioritatea in cazul existentei mai multor creditori interesati in a obtine respectivul bun. Inregistrarile in aceasta Arhiva pot fi cerute atat de catre creditori (banci, cooperative de credit, companii de leasing, institutii financiare, fonduri de investitii, vanzatori, dealeri de diverse echipamente) cat si de reprezentanti ai acestora ( avocati, notari, agenti privati autorizati si agenti guvernamentali).

Regula prin care este stabilita ordinea in care creditorii isi satisfac creantele este enuntata de articolul 28 din Legea 99/1999: “Fata de terti, inclusiv fata de stat, o garantie reala si celelalte sarcini reale asupra bunurilor care cad sub incidenta prezentului titlu au un grad de prioritate care se stabileste de la momentul în care garantia reala sau sarcinile reale au fost facute publice prin una din metodele prevazute la acest articol”. Aceasta regula trebuie interpretata in sensul ca acel creditor care isi inregistreaza garantia asupra unui bun mobil inaintea altuia va avea prioritate fata de acesta din urma atunci cand se va pune problema valorificarii garantiei.

CE ESTE ARHIVA ELECTRONICA DE GARANTII REALE MOBILIARE

Jun 30, 2008   //   by admin   //   Uncategorized  //  No Comments

Asa cum este definita in articolul 1 al Regulamentului, Arhiva “reprezinta o baza de date la nivel national, care asigura înscrierea si accesul la informatiile înscrise cu privire la avizele de garantie“. Astfel, in aceasta baza de date vor fi inregistrate informatii cu privire la garantiile constituite si vor putea fi cautate informatii cu privire la creditori, debitori si bunurile mobile ce fac obiectul raportului juridic dintre cei doi.

Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

Jun 30, 2008   //   by admin   //   Uncategorized  //  No Comments

Avantajele introduse de reglementarea adusa de Legea 99/1999 precum si de actele normative subsecvente sunt urmatoarele:

1. Proceduri simplificate si cheltuieli mult diminuate  constand in urmatoarele :
a) contractul de garantie, privilegiul, titlurile sau cesiunile de creanta inregistrate in Arhiva conform noilor reglementari in vigoare au valoare de titlu executoriu, nemaifiind necesara procedura judiciara de obtinere a titlului (cu fond, apel, recurs), reducandu-se substantial cheltuielile (taxe judiciare si onorarii) precum si termenele de realizare a dreptului.
b) inflatia nu mai afecteaza esential valoarea creantei ca in cazul obtinerii titlului executoriu prin procedura judiciara, prin aceea ca termenul parcurs de la nasterea creantei si pana la realizarea ei in noua reglementare este de la cateva zile la maxim cateva luni, pe cand in cazul procedurii judiciare, acest termen este de regula intre 2-3 ani.

2. Largirea sferei actelor juridice si bunurilor mobile ce intra sub incidenta noilor reglementari.
a) actele juridice care intra sub incidenta noii reglementari sunt:
- contractele de garantie,
- hotararile judecatoresti definitive,
- toate cesiunile de creanta,
- contractele de inchiriere,  arendare si concesiunile,
- leasing-ul , vanzarile in rate si vanzarile conditionate,
- contractele de consignatie si amanet,
- contractele de custodie, depozit (inclusiv depozite bancare),
- contractele de credit sau imprumut,
- privilegiile statului ( rezultate din impozite, taxe, amenzi, confiscari, etc),
b) Bunurile ce pot face obiectul actelor juridice descrise mai sus sunt bunuri mobile, corporale sau necorporale (inclusiv accesorii la un bun imobil), stocurile de bunuri fungibile si nefungibile, solduri creditoare ale conturilor de depozit, certificate de depozit, actiuni si parti sociale ale societatilor comerciale, drepturi de exploatare, resurse naturale si de operare de servicii publice, drepturi de creanta, padurea, recolta agricola, minerale si hidrocarburi, polite de asigurare, drepturile obtinute din inchirierea, concesionarea sau arendarea unor bunuri imobile, bunuri inchiriate sau vandute in leasing, bunuri indivizibile sau divizibile, biletul la ordin, cecul, cambia  si titlurile de valori mobiliare,